Katakomba

A szemlélődő közös imádság helye

Őszi missziós napok

(Ipolyság és környéke, 2016. november)

Az ipolysági esperesi kerület vezetője, P. Nagy János és a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója, Mgr. Pálffy Dezső úr meghívására iskolai lelkinapot és missziót tartottunk P. Forrai Tamás SJ és Petrovics László SJ vezetésével Ipolyságon és három környező faluban.

Palást, katolikus iskola kápolnájában
Időpont
2016. november 4–6.
Helyszínek
Ipolyság, Fegyverneki Ference Katolikus Iskola (lásd itt)
Ipolyság (lásd itt)
Ipolyvisk (lásd itt)
Nagytúr (lásd itt)
Palást (lásd itt)
Palásthy Pál Egyházi Alapiskola (lásd itt)
Program
2016. november 4.
8.00: szentmise az ipolysági plébániatemplomban
9.00–13.00: lelki nap az iskolában
13.00–13.30: déli imaóra az iskolában
15.00–18.00: filmvetítés („A mennyország színe”) és beszélgetés
19.00: esti imaóra a plébániatemplomban
2016. november 5.
10.00: szentmise a palásti iskolában és beszélgetés
15.00–18.00: szentségimádás Ipolyvisken a katolikus templomban és beszélgetés
19.00: vigília mise Ipolyságon a plébánia templomban
2016. november 6.
8.00: szentmise az ipolysági plébánia templomban
10.30: szentmise Nagytúron az új templonban
Ipolyvisk, szentségimádás

Beszámolók, gondolatok

Kora hajnalban indultunk, így egy gyönyörű napfelkeltét láthattam, amit máskülönben minden bizonnyal átaludtam volna. Jó hangulatban telt az út, egyeztettük az utolsó gondolatainkat, és megosztottuk egymással az otthonról hozott sütiket. :-)

Ipolyságon nagy-nagy szeretettel, rengeteg finomsággal fogadtak minket az iskola tanárai és diákjai. (Ha legközelebb megyek misszióra, egy futócipőt feltétlenül be kell még dobnom...) Megérintett az, hogy önmagában a jelenlétünk mekkora ünnep volt a város számára. Az emberek szeméből olvasható volt a hála. Az iskolai lelki nap pillanatok alatt elrepült, szinte csupa pozitív visszajelzést kaptam a végén. Ennek — mint 8. éve regnumi vezető — rendkívül örültem.

A film (A mennyország színe) mély nyomokat hagyott bennem. Tamás atya vezetése mellett remek beszélgetés kerekedett a vetítés után. Az esti ima a templomban, illetve a társakkal való beszélgetés és examen sokat jelentett. Őszintén sajnáltam, hogy szombat reggel haza kellett jönnöm, és nagyon köszönöm a lehetőséget!

Nem tudom pontosan, mennyit adtam, de az biztos, hogy legalább annyit kaptam. Kérem, szóljatok legközelebb is!

Marci

Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Katolikus Iskola

„Bízz az Úrban, megerősít, Ő sosem hagy el téged...” A misszió egyik mottó dallama igazán keretbe foglalta a hétvégét. Egy kis bizonytalansággal indult a jelentkezésem, és egy biztos „de jól döntöttem” érzéssel érkeztem haza. Óriási barátsággal, nyitottsággal és nem utolsó sorban óriási süteményes tálcákkal fogadtak minket mind Ipolyságon, az alvóhelyet biztosító katolikus iskolaközpontban és a környező falvakban (Ipolyvisk, Palást, Nagytúr) éppúgy. A pénteki iskolai lelki napon újra átéltem saját diákéveim „csendes napjait” — ezúton a másik oldalról. A lelki nap központjában kapcsolataink álltak, személyes, és Isten kapcsolatunk. A fiatalabb 12–13 éveseknél a téma a közös játékok élményében tudott igazán kibontakozódni. „Maguk jönnek jövőre is?... mert az jó volna” visszajelzés nekünk is élmény volt a javából. A taizéi énekekkel tartott imaórák, szentmisék pedig feltették az i-re a pontot. :) A csapat zenei szakértői, Forrai Tamás atya beszédeivel szívvel-lélekkel szolgáltak. „Bízz az Úrban, megerősít, Ő sosem hagy el téged. Bízz az Úrban, Jézus eljön hozzád” — tényleg életre keltek ezek a szavak a kotta mellől a felvidéki misszió alatt.

Évi

Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Katolikus Iskola

Nekem nagyon nagy lelki élmény volt a misszió. Teljesen úgy éreztem, hogy ez a hétvége igazából rólam szól, hogy minden amit kapok, legyen az testi, vagy lelki, az én személyre szóló ajándékom Atyámtól. Minden klappolt, egymásból következtek az impulzusok, mintha minden úgy lenne, ahogy lennie kell. Jó tapasztalat volt a helyiek vendégszeretete, a helyi atyák összetartása, egymást kiegészítő munkája és végül, de nem utolsó sorban a csapatunk közösséggé formálódása. Köszönök mindent :-)

Dóri

Jó tapasztalat volt számomra a hetedikesekkel való foglalkozás, és teljesen új dolog, hogy iskolai lelki napot tarthattam. Megdöbbentett a gyerekek nyíltsága és őszinte kérdéseik sora. Nagyon megható volt, amikor a végén megkérdezték tőlem: ugye tavasszal is maguk jönnek?

Fülöp

Ipolyság, Fegyverneki Ferenc Katolikus Iskola

Nagyon tetszett a Sági lelki nap. 11. osztályosokkal voltam. Kissé zárkózottak voltak az elején, de aztán a végére egész komoly kérdésekkel előálltak. Jó volt őket, és a helyzetüket kicsit megismerni.

Kinga

Őszi missziós napok Ipolyság környékén

Sokfélék voltunk, sok helyről, különböző időpontokban érkeztünk és mentünk el, mégis: a Szentlélek összehozott minket, és egy szuper hétvégét töltöttünk el Felvidéken taizéi imák, misék, gyerekek, kocsilerobbanás és csodálatos vendéglátók között. A csoda megtörtént!

Csibe

Ipolyság, búcsúzás Pálffy Dezső igazgató úrtól

A missziós alkalmakon a szentmiséket Tamás atya mutatta be és ő mondta a szentbeszédeket is. A taizéi énekes zenei szolgálatot a misszión résztvevők szolgáltatták, de Ipolyságon a gimnázium énekkara is hozzásegített ahhoz, hogy az énekek valóban szépen szóljanak.

Pénteken az iskolai lelki napon közel 300 diák és a teljes tanári kar vett részt. Az alsósokkal a helyiek foglalkoztak, mi meghívottak a 7–13. osztályos tanulókkal voltunk. Tamás atya a tanároknak adott biblikus bevezetőt és folytatott velük lelki beszélgetést. A plébánián is meghirdetett délutáni vetítésre több mint ötvenen jöttek. A filmet szép és tartalmas beszélgetés követte. Az esti mise után az imaórára is sokan eljöttek.

Szombaton a palásti iskolában Szent Imre herceget szentmisével ünnepeltük. Az evangélium felolvasását követően Tamás atya Szent Ignác-i módon bevonta a helyieket is az elmélkedésbe, hogy mélyebben és személyesebben gondolkozzanak Jézus tanításáról. Ipolyvisken a szentségimádás után Tamás atya és az esperes úr tartott kis lelki beszédet, személyes tanúságtétel keretében.

A vasárnapi evangélium a feltámadás üzenetéről szólt. Ennek különös aktualitását az elmúlt napok ünnepei adták meg. Az addig esős, hideg és ködös idő a mise után lassan szép verőfényes délutánra változott. Bízunk benne, hogy azokhoz, akikhez ellátogattunk elvittük a feltámadásba vetett hitünk örömhírét, és az ő szívük is felderült.